پیچ آلن کله قارچی استیل

استاندارد پیچ آلن Din

/
استاندارد پیچ آلن ( DIN ): Standard – ۶۹۱۲ Standard – ۷۶۰۴ Standard – ۷…
مهره واشردار استیل

تراشیدن مهره ها

/
تراشیدن مهره ها پیچ های داخلی که همان مهره ها می باشند از …
راهبرد استفاده از استنلس استیل های بگیر

۵THINGS YOU NEED TO KNOW ABOUT STAINLESS STEEL FASTENERS

/
  ۵ THINGS YOU NEED TO KNOW ABOUT STAINLESS STEEL FASTENERS Stainless …
پیچ استیل مهدی

شرح اجزاء مختلف پیچ و طریقه تراشیدن آنها

/
شرح اجزاء مختلف پیچ و طریقه تراشیدن آنها: قبل ازاینکه به تراش…