مهره واشردار استیل DIN 6923

مهره واشردار استیل

/
مهره واشردار استیل DIN 6923 مهره واشردار استیل از سایز M4 الی M12 …
پیچ استوانه استیل ۶×۴

پیچ استوانه استیل ۶×۴

/
پیچ استوانه استیل ۶×۴ استاندارد: DIN 7985 H ~ ISO 7045 م…
پیچ آلن استیل 4×2
پیچ آلن استیل 4×2

استاندارد پیچ آلن استیل

/
استاندارد انواع پیچ آلن استیل ( DIN ) مصارف این نوع پ…
مهره واشردار استیل

تراشیدن مهره ها

/
تراشیدن مهره ها پیچ های داخلی که همان مهره ها می باشند از …
پیچ خودکار استیل Din 7981
پیچ خودکار سرتخت استیل Din 7982

پیچ خودکار سرتخت استیل DIN 7982

/
      پیچ خودکار سرتخت استیل DIN 7982 مفتخریم اعلام نماییم …
پیچ خودکار استیل Din 7981

پیچ خودکار استیل

/
پیچ خودکار استیل پیچ خودکار چیست   پیچ خودکار  ، استوانه ای رزوه شده…
پیچ استوانه چهارسو استیل Din 7985

پیچ استوانه چهارسو استیل Din 7985

/
DIN 7985  GRADE : 304 پیچ استوانه چهارسو استیل Din 7985 …
پیچ MDF استیل