پیچ آلن استیل 4×2
پیچ آلن استیل 4×2

استاندارد پیچ آلن استیل

/
استاندارد انواع پیچ آلن استیل ( DIN ) مصارف این نوع پ…
مهره واشردار استیل

تراشیدن مهره ها

/
تراشیدن مهره ها پیچ های داخلی که همان مهره ها می باشند از …
پیچ خودکار استیل Din 7981
پیچ خودکار سرتخت استیل Din 7982

پیچ خودکار سرتخت استیل DIN 7982

/
      پیچ خودکار سرتخت استیل DIN 7982 مفتخریم اعلام نماییم …
پیچ خودکار استیل

پیچ خودکار استیل Din 7981

/
Din 7981           پیچ خودکار استیل DIN 7981 مفتخریم اعلام ن…
پیچ استوانه چهارسو استیل Din 7985

پیچ استوانه چهارسو استیل Din 7985

/
DIN 7985  GRADE : 304 پیچ استوانه چهارسو استیل Din 7985…
پیچ MDF استیل
پیچ استوانه استیل ۶×۴

پیچ استوانه استیل ۶×۴

/
پیچ استوانه استیل ۶×۴ Standard: DIN 7985 H ~ISO 7045 Mate…
پیچ چوب استیل

پیچ چوب استیل

/
پیچ چوب استیل  Din 97