واشر فنری استیل DIN 127

واشر فنری استیل DIN 127

/
DIN127 (GRADE : 304 (A2-70  واشر فنری استیل از سایز M2 موجود ا…
واشر خورشیدی استیل

واشر خورشیدی استیل

/
DIN 6798/A GRADE : 304  واشر خورشیدی استنلس استیل واشر خور…
واشر ستاره ای

واشر ستاره ای

/
DIN 6798 A/J/V  GRADE : 304  (A2)
واشر بشقابی

واشر بشقابی

/
استنلس استیل ۲ کروم ۱۳ DIN 2093 A GRADE : 304   واشر ب…
واشر فنری آلنی استیل

واشر فنری آلنی استیل

/
DN7980 GRADE : 304  (A2) واشر فنری آلنی استیل بورس انواع واشر فنری استیل…
واشر تخت استیل
واشر تخت استیل

واشر تخت دور بزرگ استیل

/
DIN 9021 ۳۱۶ – GRADE : 304 (A4) – (A2) واشر تخت استیل ا…