پیچ آلن استیل DIN 912
تمام دنده از سایز M2
الی M20 از طول 4 میلمتر الی 120 میلیمتر موجود میباشد.

پیچ آلن استیل

پیچ آلن استیل ۴×۲

/
Standard: DIN 912 ISO 4762 جنس استنلس استیل A2-70 پیچ آلن استیل با مشخ…
پیچ آلن استیل

پیچ آلن استیل

/