پیچ استوانه سرتخت چهارسو استیل Din 965
 از سایز M1.6  الی M6 از طول ۳  میلمتر الی ۷۰ میلیمتر موجود میباشد.

 

این نوع پیچ ها در مقابل عوامل خورنده محیطی ومناطق مرطوب بسیار

 مقاوم و دارای استقامتی بالاتر نسبت به پیچ های آهنی هستند.

پیچ سرتخت

پیچ استوانه سرتخت چهارسو استیل

/
       مفتخریم اعلام نماییم پیچ استوانه سرتخت چهارسو است…