پیچ استوانه چهارسو استیل Din 7985

پیچ استوانه چهارسو استیل Din 7985

/
DIN 7985  GRADE : 304 پیچ استوانه چهارسو استیل Din 7985…
پیچ استوانه استیل ۶×۴

پیچ استوانه استیل ۶×۴

/
پیچ استوانه استیل ۶×۴ Standard: DIN 7985 H ~ISO 7045 Mate…