نوشته‌ها

روشهای تولید پیچ و مهره استیل و آهنی

روشهای تولید پیچ و مهره استیل و آهنی

/
پیچ ها با درنظرگرفتن محل کاربرد، اندازه، دقت وتعداد از طرق مختلفی تولید می…