نوشته‌ها

مراحل ساخت پیچ و مهره به روشهای کله زنی سرد وگرم :

مراحل ساخت پیچ و مهره به روشهای کله زنی سرد وگرم

/
کله زنی پیچ  کله زنی یک فرایند تولید با سرعت زیاد است. در این روش…
مراحل ساخت پیچ و مهره به روشهای کله زنی سرد وگرم :

مراحل ساخت پیچ و مهره به روشهای کله زنی سرد وگرم :

/
مراحل ساخت پیچ و مهره به روشهای کله زنی سرد وگرم : کله زنی پیچ…