نوشته‌ها

پیچ و مهره استیل و آهنی

فرآیند تولید پیچ و مهره استیل و آهنی

/
روش های (فرآیند) تولید پیچ و مهرهپیچ:اساس شکل پیچ عبارتست ازیک منحنی حلزو…
پیچ آلن استیل

پیچ آلن استیل

/