نوشته‌ها

پیچ خودکار استیل Din 7981
روشهای تولید پیچ و مهره استیل و آهنی

روشهای تولید پیچ و مهره استیل و آهنی

/
پیچ ها با درنظرگرفتن محل کاربرد، اندازه، دقت وتعداد از طرق مختلفی تولید می…
فرآیند تولید پیچ و مهره استیل و آهنی

فرآیند تولید پیچ و مهره استیل و آهنی

/
روش های (فرآیند) تولید پیچ و مهره پیچ: اساس شکل پیچ عبارتست ازیک منحنی حلزو…