نوشته‌ها

پیچ استیل
پیچ استیل

پیچ خودکار استیل

/
پیچ خودکار استیل پیچ خودکار چیست   پیچ خودکار  ، استوانه ای رزوه شده…
روشهای تولید پیچ و مهره استیل و آهنی

روشهای تولید پیچ و مهره استیل و آهنی

/
پیچ ها با درنظرگرفتن محل کاربرد، اندازه، دقت وتعداد از طرق مختلفی تولید می…
پیچ و مهره استیل و آهنی

فرآیند تولید پیچ و مهره استیل و آهنی

/
روش های (فرآیند) تولید پیچ و مهرهپیچ:اساس شکل پیچ عبارتست ازیک منحنی حلزو…