مهره خروسکی چیست؟

مهره خروسکی استیل

مهره خروسکی, دسته ای از اتصالات بوده که دارای دو لبه بوده , این مهره فرآیند باز و بسته کردن

را آسان و راحت می کند. جنس مهره خروسکی از استیل بوده که باتوجه به شرایط محیطی که مورد

استفاده قرار می گیرد .

مهره خروسکی بر طبق استاندارد Din 315 ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

از مهره خروسکی در صنعت به وفور مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع مهره

مهره بسته به کاربردی که دارند در انواع های مختلفی تولید می شوند.

مهره شش گوش استیل با DIN 934 :

این مهره از پرمصرف ترین مهره ها در صنایع می باشد. این مهره شش گوشه بوده

و در انواع کلاس ها معرفی شده است.

مهره خروسکی استیل با DIN 315 :

این مهره به نام مهره خروسکی به دلیل شکل ظاهری خود معروف می باشد.

مهره باریک استیل با DIN 439 :

این مهره شش گوشه بوده و چون قطر آن نسبت به مهره های معمولی کمتر است

به مهره باریک معروف است.

مهره کاسه نمدی  با DIN 985 :

این مهره از نوع نمدی است . این مهره به دلیل شکل ظاهری و عملی که بر

روی این مهره به هنگام تولید انجام می شود هنگام بسته شدن باید با آچار محکم شود.

مهره با DIN 982 :

این مهره یک نوع مهره قفلی می باشد که در یک طرف آن یک نوع تفلون

قرار دارد که هنگام بسته شدن به سختی بسته و بعد ازبسته شدن به سختی باز می شود.