پیچ آچاری استیل

DIN 933 

     GRADE : 304

A2-70

پیچ شش گوش نیم دنده استنلس استیل

DN931

GRADE : 304-316