واشر فنری استیل DIN 127

واشر فنری استیل DIN 127

/
DIN127 (GRADE : 304 (A2-70  واشر فنری استیل از سایز M2 موجود ا…