پیچ آلن استیل DIN 912 تمام دنده از سایز M2 الی M20 از طول 4 میلمتر الی 120 میلیمتر موجود میباشد.
پیچ آلن استیل 4×2
پیچ آلن استیل

پیچ آلن استیل

/