پیچ استوانه استیل ۶×۴

پیچ استوانه استیل ۶×۴

/
پیچ استوانه استیل ۶×۴ استاندارد: DIN 7985 H ~ ISO 7045م…
پیچ استوانه چهارسو استیل Din 7985

پیچ استوانه چهارسو استیل Din 7985

/
DIN 7985 GRADE : 304 پیچ استوانه چهارسو استیل Din 7985 …